درباره ما

مخترع و تولید کننده انواع تخت تاب های معلق از کف

ساده و کامپیوتری

تخت تاب، تخت سنتی تاب، تخت تاب ماساژ، تخت تاب ورزشی، استیج تاب هر نوع سازه

ورود سریع به مرحله خواب و خواب عمیق

آرامش هنگام خواب

مناسب برای تمامی افراد , هتل ها، جانبازان و معلولین و افراد با GSC پایین جهت کاهش ابتلا به زخم بستر